$left
$middle

Studiedagar och stängdagar

Här hittar du våra information om när skolan har sina studiedagar och stängdagar.

Stängdagar läsår 2023/2024 (skola och fritidshem är stängt)
18 oktober
9 januari
14 juni

Studiedagar läsår 2023/2024
28 september
28 november
8 mars
7 juni

Stapelbäddsskolan

Stapelbäddsskolan

Postadress:
205 80 Malmö
Besöksadress:
Einar Hansens esplanad 21
sv