$left
$middle

Sundsbro­skolan

Sundsbroskolan ligger i Bunkeflostrand och är en F-6 skola med cirka 700 elever som brukar beskrivas som ”skolan mitt i byn”. På skolan har vi en trygg och inkluderande miljö, där alla känner stolthet, lär tillsammans, växer genom ansvar och att lyckas. Vi har valt att fördjupa oss i åtagande kring studiero och trygghet under en treårsperiod för att långsiktigt öka tryggheten och motivationen hos våra elever.

Här har vi fokus på att skapa en god lärmiljö för både barn och vuxna. Vi har god behörighet hos vår personal och våra elever har hög måluppfyllelse. Tillsammans arbetar vi för att skapa rutiner och en stimulerande skolkultur.

Om Sundsbroskolan

Skolan har en hälsoprofil och på elevernas schema finns rörelse varje dag.

Sundsbroskolans fritidshem

Fritidshemmet - en plats för den fria tidens lärande.

InfoMentor

InfoMentor Hub är en digital kommunikationskanal mellan skola, elev och vårdnadshavare som förenklar din kontakt med skolan.

För elever och vårdnadshavare i grundskolan

Information och länkar som är användbara för dig som elev och vårdnadshavare.

Kontaktinformation och länkar

sv