$left
$middle

Om Sundsbroskolan

Sundsbroskolan är en F–6-skola i Bunkeflostrand med cirka 800 elever.

Skolan har en hälsoprofil och på elevernas schema finns rörelse varje dag. I samtliga klassrum finns en projektor som pedagogerna använder i undervisningen. Sundsbroskolans mål har fokus på en god studiemiljö och språkutveckling. Vi arbetar språkutvecklande och använder oss av bland annat kollegahandledning och kollegialt lärande. Elevernas måluppfyllelse är hög.

Sundsbroskolan projekterades och byggdes under 1998 och 1999. Delaktigheten och engagemanget från elever, personal, idrottsföreningar och kringboende har varit och är mycket stort. En bärande tanke är att vi ska vara "skolan mitt i byn", det vill säga att skolan ska vara hela bygdens angelägenhet. "It takes a village to raise a child " heter det ju och när det gäller Sundsbroskolan är detta faktiskt sant på allvar.

I samma byggnader som skolan ryms också stadsdelsbibliotek och vårdcentral.