$left
$middle

Om Sundsbroskolan

Sundsbroskolan är en F–6-skola i Bunkeflostrand med cirka 700 elever.

På Sundsbroskolan har vi en trygg och inkluderande miljö, där alla känner stolthet, lär tillsammans, växer genom ansvar och att lyckas.

Vi har valt att fördjupa oss i åtagande kring studiero och trygghet under en treårsperiod för att långsiktigt öka tryggheten och motivationen hos våra elever.

Vi strävar efter att vara en lärande organisation och arbetar systematiskt med vårt eget lärande. För läsåret 2023/2024 kommer skolutvecklingsgruppen att leda arbetet med det kollegiala lärande kring differentierad undervisning, begreppsinlärning och fördjupning i matematik för att ytterligare utveckla vår undervisning.

Sundsbroskolan

 • Sundsbroskolan

  • Telefon:  040-34 69 44
  • Postadress: 
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Klagshamnsvägen 48
sv