$left
$middle

Rastverksamhet på Sundsbroskolan

Målet är att skapa en meningsfull rast och öppna upp för nya sociala kontakter för våra elever på alla stadier. Vi vill ge eleverna möjlighet att lära sig nya lekar och aktiviteter men också att sporra dem till att utforska möjligheter utanför deras vanliga lekar eller aktiviteter de annars gör dagligen.

Våra rastaktiviteter är frivilliga. Det är viktigt att elevernas spontanitet och fria lek står i fokus under rasten. För att underlätta för elever som har svårt att hitta ett sammanhang på rasten eller har svårt att komma på en rolig sysselsättning erbjuder vi styrda aktiviteter tillsammans med våra pedagoger.

Vi ger eleverna möjlighet att påverka, hjälpa till och utveckla vår rastverksamhet. Eleverna har möjlighet att komma med egna förslag på kommande aktiviteter, vi utvärderar våra aktiviteter tillsammans med eleverna och genomför en elevenkät en gång per termin.

Sundsbroskolan

 • Sundsbroskolan

  • Telefon:  040-34 69 44
  • Postadress: 
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Klagshamnsvägen 48
sv