$left
$middle

Elevhälsan Tingdammsskolan

Den medicinska elevhälsan, som är en del av det nationella folkhälsoarbetet, tar över efter BVC när barnet börjar i grundskolan och ska främja elevers lärande, utveckling och hälsa.

Skolsköterskor och skolläkare

Skolsköterskorna är anställa av rektor och placerade på respektive skola. Våra skolläkare är centralt placerade men där varje skolläkare är knutna till specifika skolor.

Skolsköterska
Marie Persson Söderberg
Arbetstider 8.30-16.30, måndag-tisdag, torsdag-fredag
Mobiltelefon: 0766-39 49 26

Samarbete med skolläkare 
tidsbeställning genom skolsköterskan     

sv