$left
$middle

Fritidshemmen

Fritidshemmens öppettider är 06.15- 18.00

06:15       
Fritids  öppnar på avdelning Solen i D-huset bottenvåningen.

07:30 
Frukost serveras

07:45-08:10      
Personal finns på skolgården, möter barnen efter frukosten och de elever som kommer till skolgården.

16:30-16.45  
Alla barn samlas på avdelning Solen.

18:00   
Fritids stänger

Planeringsdagar läsåret 2022-2023
Fritidshemmet är stängt
29 november 2022

Telefon till fritidsavdelningarna

Solen (F-klass)
0773-85 69 88

Månen (åk 1)
0723-63 54 19

Stjärnorna (åk 2)
0734-32 30 78

Vintergatan (åk 3)
0738-56 93 87

Vintergatan (åk 4-6)
0738-56 93 89

sv