Köpa mark för verksamheter

Malmö stad erbjuder mark till försäljning/tomträtt för nyetablering av kontor och industri inom stadens verksamhetsområden.