$left
$middle

Köpa mark för verksamheter

Malmö stad erbjuder mark till försäljning för nyetablering av kontor, handel och industri inom stadens verksamhetsområden.

Viktiga urvalskriterier för Malmö stad

Utgångspunkten i alla markanvisningar är att kommunens mål om hållbart samhällsbyggande med goda stadsbyggnadskvaliteter ska upprätthållas. Utöver att kommunen lägger fast grundläggande villkor, kan byggaktören uppmanas att redovisa egna målsättningar, initiativ och lösningar inom olika områden för att bidra till ett hållbart samhällsbyggande. Vilka villkor och bedömningskriterier som ska användas och hur utvärdering och viktning ska gå till bestäms i varje enskilt projekt.

Planerade områden

Näringsliv

Du som behöver alternativ till att köpa mark kan kontakta stadens näringslivskontor. Här finns det bland annat information om lediga fastigheter och kontor för verksamheter.

Kontakta oss

sv