$left
$middle

Jobba hos oss

Agnesfrids gymnasium är en liten skola med cirka 300 elever. Vi satsar på små undervisningsgrupper för att få hög kvalitet i våra utbildningar. Skolan är belägen i Fosieby med närhet till våra samarbetspartners.

På skolan jobbar cirka 50 personer där merparten är lärare. Lärarna är fördelade i arbetslag där vi blandar yrkes- och ämneslärare.

På skolan finns det många elever som behöver anpassad undervisning och mycket stöd. För detta har vi ett elevhälsoteam bestående av flera specialpedagoger, studie- och yrkesvägledare, kurator och skolsköterska.

En dag på jobbet

På måndag morgon träffas all personal i sina respektive arbetslag för en genomgång och planering. Kl. 9 är vi redo att möta våra elever. Detta tycker vi är en bra start på en arbetsvecka.

Viktiga frågor hos oss är hur vi bemöter våra elever och hur vi bemöter varandra.

Vår skola är en del av Malmö stad. Detta innebär att du här kommer att ha möjlighet att ingå i nätverk som sträcker sig utanför skolan.

sv