$left
$middle

Tacka nej till eller avbryta studier

När du tackar nej till studier du blivit antagen till eller inte vill fortsätta att studera måste du anmäla att du vill göra ett avbrott. Längre sjukdom räknas också som avbrott.

Tacka nej till erbjuden plats

Om du inte vill påbörja din utbildning är det viktigt att tacka nej till din erbjudna plats senast dagen innan kursstart.

Vissa avbrott påverkar framtida antagning

Reglerna för olika typer av studieavbrott påverkar dina möjligheter att antas när du söker på nytt. Vissa avbrott kan leda till karens, lägre prioritet vid antagning eller att du stryks från din utbildning. 

Karens innebär att du inte kan bli antagen till samma kurs eller kurspaket som du har avbrutit förrän efter en viss tid. Lägre prioritet betyder att du placeras i en grupp med lägre prioritet vid antagningen och att du antas till ny kurs eller kurspaket i mån av plats.

sv