Hållbar livsstil

I Malmö ska det vara enkelt att göra hållbara val för alla. Resursanvändningen i staden ska präglas av hållbarhet med minsta möjliga klimatpåverkan. 

I Malmö ska vara enkelt att göra hållbara och etiska val av varor, tjänster och resor för alla: näringslivet, Malmöborna och Malmö stads organisation.

För att bidra till mer hållbar konsumtion och produktion arbetar Malmö stad med flera satsningar och åtgärder.

sv