Mikroplaster

Mikroplaster i vattenmiljön betraktas i dag som ett av vår tids allvarligaste miljöhot. De sprids till hav, sjöar och vattendrag via avloppsvatten, dagvatten, snötippning och via atmosfären. Mikroplaster är små plastartiklar som antingen tillverkas små eller nöts ner till mindre partiklar från större plast.

Majoriteten av plast i hav kommer från land, exempelvis från plastindustrier, kosmetika och nedskräpning. 5-13 miljoner ton plast hamnar i haven varje år. Se den korta introduktionsfilmen och lär dig om vad mikroplaster är, var de finns och vad de ställer till med:

Tillsammans behöver vi bidra till att minska mikroplaster i hav, sjöar och vattendrag.