Klimatomställning Malmö

Nu ökar vi takten för att nå Malmös klimatmål. Klimatomställning Malmö är en kraftsamling för att mobilisera offentliga verksamheter, näringsliv, akademi, föreningar och Malmöbor för att gemensamt lösa stadens klimatutmaningar. Vårt mål är klimatkontrakt för hela Malmö. Det är bara tillsammans vi kan ställa om Malmö!

Teckna Klimatkontrakt Malmö!