Så arbetar vi för att ställa om Malmö

Klimatomställning Malmö är Malmö stads kraftsamling för att mobilisera offentliga verksamheter, näringsliv, akademi, föreningar och Malmöbor att öka takten i klimatomställningen.

Malmö stads möjlighet att på egen hand minska utsläppen är begränsad, därför måste flera delas av samhället involveras och arbeta tillsammans.

Inom ramen för Klimatomställning Malmö samverkar aktörer kring prioriterade omställningsområden där det finns potential att minska Malmös klimatpåverkan. Arbetet utgår från ledande forskning och analyser av hur vi mest effektivt kan nå våra klimatmål samtidigt som vi skapar fler samhällsvinster såsom en bättre livsmiljö och fler arbetstillfällen.

Klimatomställning Malmö är en del av genomförandet av Malmö stads miljöprogram och tar sin utgångspunkt i kommunfullmäktiges mål att Malmö ska vara en föregångare i klimatarbetet och bidra till Parisavtalets 1,5-graders mål.