Fakta och analyser

Här kan du ta del av fakta och analyser som har koppling till Malmös klimatomställning.

Diagram som visar Malmö stads koldioxidbudget