Prioriterade omställningsområden

Klimatomställning Malmö har identifierat sju prioriterade omställningsområden där vi vet att kraftfulla insatser kan få stor effekt för både klimatet och samhället.

De prioriterade omställningsområdena är: Nettonollutsläpp för Malmö stads organisation, Klimatneutralt byggande, Elförsörjning, Uppvärmning, Cirkulär ekonomi, Mobilitet och Klimatsmart konsumtion.

Utifrån de prioriterade områdena har Malmö stad tillsammans med relevanta aktörer börjat bilda gemensamma arbetsgrupper för respektive område.

Varje omställningsområde ska ta fram en färdplan för hur man ska nå Malmö stads klimatmål till 2030. För området Bygg & anläggning finns redan en färdplan för att uppnå en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030, LFM30, som tagits fram av byggbranschen i samarbete med Malmö stad.

sv