Mobilitet

Malmö växer och blir tätare — vi blir fler som ska bo, arbeta och besöka staden vilket innebär mer rörelser och transporter av både människor och gods. Trafiksystemet ska anpassas mer efter människan samtidigt som klimatpåverkan måste minska.

Idag är vägtransporter den största utsläppskällan i Malmö. Utsläppen från vägtrafik har minskat - fler går, cyklar eller åker kollektivt medan färre tar bilen. Men utvecklingen behöver gå snabbare.

sv