Uppvärmning

Uppvärmning står för cirka 25-30 procent av de totala växthusgasutsläppen i Malmö. Åtgärder inom området fokuserar främst på utsläppsminskningar kopplat till Sysavs kraftvärmeverk, som producerar el och fjärrvärme genom avfallsförbränning.

Sysav står idag för cirka 25 procent av växthusgasutsläppen i Malmö och har därför en avgörande roll i Malmös klimatomställning. Sysav har med stöd av Klimatomställning Malmö gjort en djupgående analys av utsläppen och identifierat möjliga lösningar för att nå sitt mål om att bli klimatpositiva till år 2030. Det handlar främst om metoder för minimering av den fossila plasten i avfallsförbränningen och en utredning om lagring och infångning av koldioxid.

sv