$left
$middle

Byt till grön el

Har du koll på var din el kommer från? Om inte kan det vara så att du orsakar onödigt stora utsläpp utan att ens veta om det. Att byta till ett klimatvänligt elavtal är en av de mest effektiva engångsåtgärderna du kan göra för att minska ditt klimatavtryck.

Tips för att komma igång

  • Ta reda på vilken leverantör du har i ditt nuvarande elavtal. Det står på elräkningarna eller i ditt kontoutdrag.
  • På sidor som till exempel GodEl.se och Elskling.se kan du jämföra elavtal för att hitta ett som både tilltalar i pris och har lågt klimatavtryck.
  • Kolla upp möjligheten att byta till grönt elavtal hos samma leverantör eller byt till en av de som listats som Bra Miljöval.

Satsa på solceller och bli självförsörjande på el

Med solceller blir ditt hushåll delvis självförsörjande på el - och kan få investeringen återbetalad efter ett antal år. Läs mer i Malmö stads solguide.

3

Välj den här insatsen

Jag vill vara en aktiv del i Malmös klimatomställning. Genom att jag och fler i mitt område byter till grön el gör vi tillsammans skillnad för Malmö och planeten.

Vinster med att välja till grön el

sv