$left
$middle

Från ödetomt till grön mötesplats

För 20 år sedan hade Hells Angels sitt tillhåll i stadsdelen Sofielund, i korsningen Rolfsgatan/Palmgatan. Efter ett attentat mot klubblokalen revs den och sedan dess har tomten varit öde och bidragit med otrygghet. Som en del i samverkansprojektet Case Sofielund 2030 har ytan i stället förvandlats till den levande grannskapsträdgården Naturmolnet för bland annat skolklasser i området.

Naturmolnet skapades genom Case Sofielund 2030 – ett projekt finansierat med medel från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden via Tillväxtverket, vars huvudsyfte är att arbeta med testbäddar och innovativ samverkan för att implementera Agenda 2030 på lokal nivå.

– De globala målen i Agenda 2030 är huvudfokus, och inom Case Sofielund zoomar vi in till ett lokalt område för att se vilka insatser vi kan göra just där för att nå målen, berättar Elin Hasselberg som delprojektledare inom Case Sofielund 2030.

En av insatserna utspelar sig på en plats som nu gått från att ha en mörk historia till en förhoppningsvis ljus framtid. Platsen och tomten, som ägs av fastighetsägaren Kungsleden, har nu blivit till en testbädd för Malmö stad, Fastighetsägare BID Sofielund och föreningen Växtvärket som nu driver verksamheten i Naturmolnet.

– Om vi backar bandet lite så valde vi i projektet att fokusera på området kring kvarteret Trevnaden i Sofielund, där det tidigare genomförts trygghetsvandringar som visade att just den här platsen upplevdes som otrygg. Det krokade vi i och började titta på hur vi kan öka tryggheten samtidigt som vi ökar kunskap om hållbarhet och hittar nya samarbeten. Svaret blev grannskapsträdgården Naturmolnet, berättar Elin.

Idén till namnet kom från elever på Kastanjeskolan. Lämpligt i och med att platsen bland annat är till just för skolelever från de flera förskolor och skolor som ligger ett stenkast från platsen.

– Ett viktigt mål med platsen är att skapa intresse för odling och biologisk mångfald för allmänheten och att skapa en plats för möten i en grön oas mitt i Malmö. Men sedan används Naturmolnet som ett uteklassrum av skolklasser i området där Växtvärkets team av trädgårdsingenjörer, landskapsarkitekter och utomhuspedagoger ger eleverna kunskap samtidigt som platsen utvecklas med nya hållbara lösningar. Bland annat används biokol i fruktlunden som förutom att ge bra näring till växterna även binder koldioxid från atmosfären, berättar Elin.

Ungefär 150 barn i veckan besöker Naturmolnet under skoltid för att lära sig mer om ekologi, odling och hållbarhet. Sedan i somras anordnas dessutom varje vecka ”torsdagshäng” för allmänheten med minikonserter, DJ:s och utomhusbio.

– Det vi lyckats skapa med Naturmolnet är en grannskapsträdgård med fokus på lek och möten, med odling som verktyg. Egentligen handlar det som att vi skapat en plats som människor får använda som man vill, på ett respektfullt sätt.

Fler hållbara, smarta lösningar

På Naturmolnet hittar du bland annat:

  • Gröna tak och väggar
  • Äng
  • Trädgårdskompost
  • Scen, sittplatser och pizzaugn
  • Fruktlund med biokol
  • Insektshotell och holkar för fåglar och fladdermöss
  • Dagvattenlösningar
  • Stadsodling

Flera andra projekt är igång som tar avstamp i samma grundtanke som Naturmolnet. Ett av dem är stadsdelsbiblioteket Garaget, som även det blivit en mötesplats för kunskapsdelning kring stadsodling och grönska. Sveriges första gröna bibliotek, helt enkelt.

Tillsammans i projekt

Arbetet med Naturmolnet görs tillsammans med BID Sofielund, Växtvärket och Kungsledens fastigheter.

Så bidrar insatsen till Malmö och planeten

Planteringen av träd på Möllan bidrar till flera av våra miljö- och klimatmål, bland annat mål 6 som handlar om att utbudet av och tillgången till gröna och blå miljöer ska öka.

sv