$left
$middle

Konst i det offentliga rummet för ökad trygghet och trivsel

Inom projektet Case Sofielund 2030 skapades sju bestående konstverk i Sofielund av både internationella och nationella konstnärer. Arbetet har tagits emot på ett positivt sätt av både boende och verksamheter som dessutom deltagit i utformningen av verken.

Case Sofielund 2030 var ett samverkansprojekt som drevs av Malmö stad med målsättningen att testa olika sätt att implementera de globala hållbarhetsmålen på en lokal nivå, i Sofielund. En del i arbetet var att släppa in mer konst i det offentliga rummet, för att öka trygghet och trivsel.

- Det offentliga rummet tillhör oss alla. Vi tror på urban samtidskonst som en starkt demokratisk konstform, med kraft att inkludera och inspirera brett. Däri ligger styrkan i gatukonsten och att det görs satsningar på offentlig konst, säger Jesper Lindberg från Artscape.

Den ideella föreningen Artscape fick uppdraget att bjuda in konstnärer från den svenska och internationella gatukonstscenen för att skapa sju bestående konstverk, som alla är placerade i Sofielund. Artscape ville ge deltagande konstnärerna en möjlighet att utforska gränserna för gatukonst i det offentliga rummet med såväl storskaliga muralmålningar som installationer, skulpturer och konst där allmänheten deltar. Syftet var att visa upp ett brett spektrum av konstformen och samtidigt erbjuda Malmöborna ett spännande utbud av nyskapande konstupplevelser.

Tillsammans med konstnärerna har Artscape pratat med boende och verksamheter i området för att få ett så brett deltagande som möjligt.

- När vi arbetar med medskapande har vi fokus på känslan av inkludering och ägandeskap. Kim Demånes vägg på Sofielundskolan är ett bra exempel där elever på skolan ritade blommor som sedan konstnären arbetade in i verket. I den finns också spontana detaljer som uppstod i mötet mellan Demåne och förbipasserande människor, ett konkret exempel på hur kultur kan skapa delaktighet, berättar Jesper.

De sju konstverken går att hitta på Rasmusgatan 3 (Anna Tatatiel, ES), Nobelvägen 41 (Ola Kalnins, SE), Klasgatan 19 (Nespoon, PL), Sofielundsskolan (Delicious Brains, SE), Gullängen (Robe Garden, SE) och Vitmöllegatan 13 (Onur, CH). Dessutom finns flera fåglar och insekter utplacerade runt om i området (Vickan, SE).

Konstens bidrag till den hållbara staden

Konst i det offentliga rummet bidrar till flera mål i Agenda 2030, bland annat mål 5 om jämställdhet, mål 10 om minskad ojämlikhet, mål 11 om hållbara städer och samhällen samt mål 16 om fredliga och inkluderande samhällen.

- Kreativa och inspirerande konstverk har många fördelar för den hållbara staden. Det bidrar till försköning och bjuder in till ökad rörlighet och stolthet. Forskning visar även att konst i offentliga rum bidrar till minskad skadegörelse, säger projektledare Elin Hasselberg från Malmö stad.

Relaterade länkar

Case Sofielund 2030 var ett projekt som pågick mellan år 2019-2022 med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) via Tillväxtverket.

sv