$left
$middle

Malmö stads matresa

I över tio år har Malmö stad arbetat efter en policy för att se till att all mat som serveras ska vara god, säker och av bra kvalitet. Arbetet har bland annat bidragit till att Malmö tog hem en vinst i Klimatekoligan 2021.

Maten angår oss alla och har en stor betydelse ur flera aspekter. Den är avgörande för vår överlevnad och för att vi ska må bra och kunna prestera i förskola, skola och arbetslivet. Dessutom är maten viktig för att nå god livskvalitet och goda resultat inom vård och omsorg. Att äta tillsammans har en stark pedagogisk, social och kulturell funktion.

Samtidigt medför produktion och konsumtion av mat påverkan på klimatet, miljön, arbetsförhållanden och hälsan hos de som producerar maten. Genom medvetna val kan vi påverka alla dessa aspekter i en positiv riktning.

I Malmö stads policy för hållbar utveckling och mat är huvudmålet att all mat som serveras ska vara god, säker och av bra kvalitet. Sedan policyns start har Malmö stad bland annat arbetat med att utbilda personal, använt nudging i menysättning, gjort matsvinnsmätningar, skapat uppföljningssystem och fört dialog med leverantörer.

- Det har varit fantastiskt att få vara med på den här resan mot Sveriges bästa kommun i ekoklimatligan. I Malmös offentliga kök arbetar så många duktiga kockar som brinner för att servera god, hållbar och varierad mat till sina matgäster varje dag, året om. De är riktiga hjältar, berättar Louise Dahl som arbetat med matpolicyn genom att bland annat utbilda Malmö stads kockar och kökspersonal.

Mellan åren 2016-2020 gjordes en kraftsamling genom projektet Klimatsmart mat, där projektgruppen tog fram utbildningsmaterial för förskola, skola och äldreomsorg.

Bättre mat, mindre klimatpåverkan om mer ekologiskt

Från år 2002 till 2020 har Malmö stad minskat växthusgasutsläppen från maten med 30 procent. Dessutom är stadens inköp av mat till 70 procent ekologisk (2020).

Relaterade länkar

Malmö stads arbete med att minska klimatpåverkan från maten i Malmö stads verksamheter är en viktig del av att nå målet om att Malmö stads organisation ska ha nettonollutsläpp till 2030.

Så bidrar insatsen till Malmö och planeten

Att servera klimatsmart mat i till exempel Malmös skolrestauranger bidrar till flera av våra miljö- och klimatmål, bland annat mål 2 som handlar om att minska Malmö stads egna utsläpp.

sv