$left
$middle

It-prylar med skönhetsfläckar för Malmö och planeten

Malmö stad har höga ambitioner när det gäller arbetet med hållbarhet. Vad görs inom detta område när det gäller it-utrustning?

Ulf Linderoth är it-strateg och utredare på it- och digitaliseringsavdelningen. Han berättar hur vi i staden tänker kring it-utrustning och hållbarhet.

– På arbetsplatsen brukade man tidigare prata om ”grön it” när det gäller miljöområdet. I dag är det korrekta uttrycket ”hållbar it”. Det handlar om ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. I Malmö stad ställer vi oss frågor som: Hur tillverkas våra produkter? Hur ser arbetsvillkoren ut i fabrikerna? Det är inte bara tillverkningen som är viktig, utan prylarna ska hålla länge också. Vi ska även använda så lite konfliktmineraler som möjligt. Som inköpare måste vi titta på helheten, hur metallerna utvinns, hur arbetarna har det, eller om det är en ändlig resurs. Agenda 2030 relaterar delvis till detta.

Hur ligger Malmö stad till när det gäller arbetet med hållbarhet inom ditt område?

– Malmö stad har alltid haft höga ambitioner i den gröna frågan. Malmö stad var till exempel tidigt ute med resfria möten. När pandemin kom var vi redan förberedda för att kunna hålla digitala möten och dela filer digitalt.

– Malmö stad ligger även i framkant när det gäller upphandling och hållbarhet. Genom att vi är en stor inköpare har vi också möjligheter att ställa krav. Våra samarbetspartner ska inse affärsnyttan med att jobba med hållbarhet för att då få bli leverantör till Malmö stad. De kan också använda hållbarhetsargumentet i sin egen marknadsföring. Det finns flera exempel på företag som gärna vill jobba med Malmö stad, både för att vi är stora och för att vi ställer hållbarhetskrav.

Vad är viktigast ur ett hållbarhetsperspektiv vid inköp?

– När det handlar om it-utrustning blir det den ekonomiska hållbarheten. Det handlar framförallt om kvalitet – prylarna ska hålla länge. Vi ska köpa bra produkter från början. Bra prylar är byggda på ett vedertaget sätt med bra teknik innanför skalet. När vi som organisation ställer krav och köper in bra produkter kommer det även att smitta av sig till konsumentprodukterna så småningom.

Vad händer med begagnade it-prylar hos oss?

– Förutom att vi återanvänder vår utrustning så går annat, det som är uttjänt, till återvinning. När vi är ”färdiga” med våra produkter hanterar återvinningen säker tömning av lagringsmedia (till exempel hårddiskar), borttagning av Malmö stads stöldmärkning och om möjligt uppfräschning av utrustningen. Vi vill hellre att stadens uttjänta it-prylar säljs till återanvändning någon annanstans än att dessa går direkt till skrotning.

Hur kan vi bli ännu bättre på att alltid tänka hållbarhet?

– Det handlar om att vi måste ändra beteende, inte starta en massa projekt. Vi ska påverka det vi kan påverka. Planering behövs, helst i ett tidigt skede. Vi kan inte köpa in spontant så snart ett behov uppstår någonstans i verksamheten.

– Inköp är den lilla kostnaden. Det är när prylarna inte fungerar som det blir dyrt. Exempel på hållbarhet inom mitt område är att vi återanvänder it-prylarna. Sedan är det en fråga genom produktens hela livscykel, alltifrån kraven vid upphandling till förvaltning och återanvändning. Vi kan tillhandahålla tips och tricks för att kunna använda prylarna länge. Medarbetarna reagerar också ofta på utseendet, alltså om det ser slitet ut, men vi byter inte ut något bara för att utrustningen har lite skönhetsfläckar. Så ta hand om prylarna! Det är ett gott råd.

Så bidrar insatsen till Malmö och planeten

Hållbar it i Malmö stads organisation bidrar till flera av våra miljö- och klimatmål, bland annat mål 12 som handlar om att minimera avfall genom att produkter används fullt ut, om möjligt återanvänds, och slutligen återvinns.

sv