$left
$middle

Supercykelstråk för Malmö och planeten

Malmö stad storsatsar för att öka cykelpendlingen. Med sex nya supercykelstråk ska det bli bättre och lättare att cykla i stan. Sträckan Segevång-Limhamn är först ut. Arbetet på Lundavägen är till och med redan igång.

Den senaste resvaneundersökningen visade att Malmöborna tar cykeln i 26 procent av alla sina resor inom staden. Målet är att den siffran ska stiga till 30 procent före 2030.

Ett sätt att göra cyklandet inom staden både enklare och säkrare är de så kallade supercykelstråken.

- Supercykelstråk är en högklassig infrastruktur för cykel som binder ihop viktiga punkter i staden, till exempel ytterområden av Malmö med centrum, berättar Jesper Nordlund, trafikplanerare i Malmö stad.

På Lundavägen blir det bredare cykel- och gångbanor samt bättre möjligheter för uteserveringar.

Totalt planeras sex supercykelstråk i Malmö de kommande åren. Strategiskt handlar det om att binda samman befolkningstäta- med arbetsplatstäta områden – både befintliga och de som är under planering framåt. Förbindelserna ska ge en så nära och kort väg som möjligt för cyklisten.

Det första supercykelstråket anläggs mellan Segevång och Limhamn och är i sin tur är indelat i olika etapper och i olika byggfaser.

Första etappen blir Segevång-Värnhemstorget från Sjölundaviadukten längs med Lundavägen. Den påbörjades under hösten 2022 och ska stå klar under 2023. Etapp två är Värnhemstorget-Kungsgatan- fram till Regementsgatan. Där inleds förstudie efter sommaren.

Supercykelstråken kommer i flera avseenden hålla högre kvalitet än vanliga cykelbanor, bland annat blir de bredare.

Bredare cykelbanor ökar möjligheten att cykla snabbt. Men det handlar inte i första hand om att det kommer gå fortare. Breda cykelbanor gör det möjligt för cyklister att hålla sitt eget tempo oavsett förutsättningar. Alla kan cykla i det tempo som passar. Och cykelbanor som tillåter olika hastigheter blir allt viktigare i och med en allt större spridning av fordon på stadens cykelbanor.

Men fokus ligger inte bara på cyklisterna. Även gående får en tryggare och säkrare tillvaro när cyklister inte längre lockas att gena över gångbanor. Gångbanor och cykelbanor ska tydligt separeras och i närheten av skolor görs ytterligare åtgärder för att undvika missförstånd mellan trafikanterna.

Efter Segevång-Limhamn, vilket supercykelstråk väntar då?

– Då kommer vi att titta på Rosengård-Västra hamnen. Sedan är det också värt att nämna att detta är inte bara en malmöitisk angelägenhet. Regionen jobbar också med supercykelstråk. Lomma och Lund ska komma närmare oss. Till exempel är tanken att supercykelstråket Limhamn-Segevång ska knytas ihop med ett kommande supercykelstråk mot Lomma framöver.

Supercykelstråk, så funkar det!

Därför bygger Malmö stad nytt och om

Malmö växer och vi blir allt fler som samsas om utrymmet i vår stad. För att den ska hålla i många generationer framöver behöver vi rusta upp infrastrukturen. Gatorna ska ge plats åt en smart och modern kollektivtrafik, cyklisterna ska få säkrare och smidigare vägar att ta sig fram på. Allt för att fler ska kunna ställa om till ett mer klimatvänligt resande, både inom staden och vidare.

Så bidrar insatsen till Malmö och planeten

Satsningar för att öka cykelpendlingen bidrar till flera av våra miljö- och klimatmål, bland annat mål 7 som handlar om att Malmös mobilitetssystem ska vara hållbart.

sv