$left
$middle

Rådgivning gör klimatsmart energi till vardag för fler

Till 2030 ska den energi som används i Malmö vara 100 procent förnybar och återvunnen. För att ge stöd till hushåll, organisationer och företag att göra hållbara val erbjuder Malmö stad kostnadsfri energi- och klimatrådgivning.

Många Malmöbor bor i flerbostadshus och Malmö stad erbjuder energi- och klimatrådgivning specifikt riktad mot bostadsrättsföreningar för att göra det enklare för dem att till exempel energieffektivisera eller installera solceller. Under 2021 har Energi- och klimatrådgivningen hållit digitala informationsträffar för bostadsrättsföreningar om solceller och laddplatser för elbilar.

- När pandemin slog till fick fysiska träffar ersättas med webbinarium och responsen har varit god. Man uppskattar att vi är en oberoende rådgivning, att vi sitter på kunskap om ny teknik och att vi tar oss tid till enskilda fall. Många som sitter i en styrelse i en bostadsrättsförening har ingen beställarkompetens för till exempel energilösningar. Vi är ett stöd för dom som behöver kunskap om vilka lösningar som är bäst för deras fastighet från både ett ekonomiskt perspektiv och ett miljöperspektiv, något som ofta går hand i hand, säger Paula Björk, rådgivare på Malmö stads energi- och klimatrådgivning.

Energi- och klimatrådgivningen träffar företag, organisationer och hushåll i Malmö. För de som vill ha mer information digitalt har Energi- och klimatrådgivarna i Skåne en gemensam sida med information. Malmö stad har även tagit fram en digital guide för som ger mer information till de som vill börja producera solenergi i Malmö. Solguiden informerar om vilka stöd man kan söka för att installera solenergi och har en solkarta som kan ge svar på potential för solenergi för byggnader i Malmö.

Relaterade länkar

Till 2030 ska Malmö ska försörjas till 100 procent av förnybar och återvunnen energi. För att nå det målet har Malmö börjat mobilisera olika aktörer i Malmö att snabba på omställningen till ett hållbart energisystem inom ramen för initiativet Klimatomställning Malmö. Men redan idag finns en rad ledande satsningar på hållbar energi i Malmö. Kommunen erbjuder även oberoende och kostnadsfri energi- och klimatrådgivning för företag, organisationer och hushåll.

Så bidrar insatsen till Malmö och planeten

Energi- och klimatrådgivningen bidrar till flera av våra miljö- och klimatmål, bland annat mål 4 som handlar om att Malmö ska försörjas av 100 procent förnybar och återvunnen energi.

sv