$left
$middle

Lättare att göra rätt när grundskolorna får miljöhus

Alla skolor ska kunna hantera sitt avfall på ett hållbart sätt år 2025, det är grundskoleförvaltningens mål. Att bygga nya miljöhus eller miljöskåp på de kommunala grundskolorna är ett sätt att få fler att göra rätt för miljön.

För ungefär ett år sedan stod det en stor container på Apelgårdsskolans gård. I den blandades hushållssopor med plast, kartong med glas och dessutom kastades allehanda sopor från de boende i närområdet. Till slut tröttnade eleverna.

- Våra elever tyckte inte att containern var så miljövänlig så skolans Grön flagg-råd tog initiativ till att, tillsammans med slöjdläraren, göra lådor av återvunnet material för pappersinsamling till varje klassrum och till expeditionen. De tog dessutom fram ett förslag för att få bättre sorteringsmöjligheter till hela skolan, säger Caroline Sjölin, rektor på Apelgårdsskolan.

Två år senare stod miljöhuset, som också verkar som förvaring för material till rastaktiviteter, på plats på skolgården.

- Det blev jättefint. Alla har tillgång till det men det är några elever i varje klass som tillsammans med lärarna har lite mer ansvar och hjälper till att sortera. Ofta är det eleverna som lär de vuxna vad som ska sorteras i vilket kärl, säger Caroline Sjölin.

Eleverna på skolan håller med:

- Det är bra med ett miljöhus. Det är inte svårt att sortera, det är roligt, säger Mira Salah Salman som går i årskurs 1 på Apelgårdsskolan.

- Det är fint men det luktar inte så gott där. Det är bra att kunna lägga sopor i olika kärl och det är inte svårt. Det är bara att lägga i rätt kärl, säger Mohab Saleh som går i förskoleklass.

Sopsortering för Malmö och planeten

Uppförandet av miljöhus eller miljöskåp på grundskolorna är ett sätt att bidra i Malmö stads miljöarbete. Det är också ett sätt att skapa förutsättningar för grundskolorna att kunna hantera sitt avfall på ett miljömässigt hållbart sätt. Sedan 2018 har grundskoleförvaltningen tillsammans med serviceförvaltningen därför ett löpande projekt att se till att det finns möjlighet för alla kommunala grundskolor att kunna sopsortera.

- Vi gjorde en större inventering i februari 2020. Där såg vi att det såg väldigt olika ut på skolorna. Många skolor hade sedan länge fina möjligheter att kunna sopsortera medan andra, som till exempel Apelgårdsskolan, inte hade det, säger Erika Leijon, projektledare på enheten för lokalplanering på grundskoleförvaltningen.

Det viktigaste är att sopor sorteras rätt

Sedan 2020 har 14 nya miljöhus eller miljöskåp byggts och fler är planerade.

- Ambitionen är att alla skolor ska ha möjlighet att sopsortera år 2025 och det målet tror jag att vi uppnår men skolorna har ett eget ansvar i det här. Det är resultatet som är viktigast, det vill säga att miljöhusen och de andra sopsorteringslösningarna används och att de används på rätt sätt, inte bara att de existerar. Att återvinna och sortera avfall är ett viktigt pedagogiskt moment och genom att vara en aktiv del av detta kan eleverna lära sig om och utforska hela cykeln för livsmedel och andra produkter, säger Erika Leijon.

På Apelgårdsskolan är man nöjd med det nya miljöhuset.

- Ja verkligen. Detta, tillsammans med ett systematiskt kvalitetsarbete utifrån de globala målen har gjort att vi numera kan titulera oss Skola för hållbar utveckling och att vi vann Årets hållbara grundskola i Sverige förra året. Det här är en naturlig del utifrån undervisningen eftersom eleverna tar hand om sin närmiljö och sitt närområde, säger Caroline Sjölin.

Så bidrar insatsen till Malmö och planeten

Byggandet av nya miljöhus eller miljöskåp på de kommunala grundskolorna bidrar till flera av våra miljö- och klimatmål, bland annat mål 12 som handlar om att minimera avfall genom att produkter används fullt ut, om möjligt återanvänds, och slutligen återvinns.

sv