$left
$middle

Surrande idrottsplatser för Malmö och planeten

Malmö stad jobbar brett för att gynna den biologiska mångfalden i stadsmiljön. På flera av stadens idrottsplatser har bland annat blomsterängar, fladdermusholkar, bikupor och insektshotell anlagts.

Insatserna gynnar den biologiska mångfalden, till exempel pollinerande insekter, som i sin tur bidrar till viktiga ekosystemtjänster.

Hem för insekter i stadsmiljön

Insektshotell finns idag på Stadionkontoret, Lindängens IP, Gullviksborgs IP, Oxievångs IP, Hyllie IP, Bågskyttebanan, Hästhagens IP, Dalhems IP, Hylliekrokens Golf och motion och Bäckagårdskolans konstgräsplan. Var insektshotellen har placerats är baserat på områden där pollinerare behövs som mest. Insekthotellen som placeras ut är byggda av hantverkare för att få den bästa kvalitén, materialet och utformningen som gör att insektshotellen blir bebodda. Även väderstreck har betydelse för om insekterna väljer att flytta in.

Insektshotell vid stadionområdet

Blomsterängar lockar till sig bin och humlor

Att arbeta med biologisk mångfald kräver både omtanke och förbättrande av metoder. Blomsterängarnas funktion är viktig för insekthotellen som därför placeras i närheten. Arbetet med blomsterängarna sker omsorgsfullt och fröblandningar väljs noggrant för att hitta frön som blir bra dragväxter för att locka pollinerande insekter som bin och humlor, men lockar även till sig fjärilar. Förutom att locka till sig insekter har växterna ofta jordförbättrande egenskaper. Samt att val görs av blommor som blommar länge och som dessutom är dekorativa.

Så bidrar insatsen till Malmö och planeten

Blomsterängar, fladdermusholkar, bikupor och insektshotell på Malmös idrottsplatser bidrar till flera av våra miljö- och klimatmål, bland annat mål 9 som handlar om att öka den biologiska mångfalden.

sv