$left
$middle

Djur- och växtliv trivs när varvsbassängen blir grundare

Södra Varvsbassängen saknar goda förutsättningar för ett välmående växt- och djurliv. Genom att göra bottnen grundare, men också ljusare, kan alger, musslor och ålgräs trivas här.

Stora delar av Malmös kustlinje har kommit till på konstgjord väg. Det vatten som förr var en del av det annars relativt grunda Öresund är på sina ställen upp till 12 meter djupt, på grund av de industriverksamheter som länge pågick i centrala Malmö. Idag arbetar Malmö stad på att få tillbaka de grunda bottnarna – och uppgrundningen av Södra Varvsbassängen är ett pilotprojekt i denna anda.

Södra Varvsbassängens botten är sju fotbollsplaner stor yta, och saknar goda förutsättningar för ett välmående växt- och djurliv. Detta är bland annat för att solen inte når ner till bottnen.

Hösten 2022 inledde Malmö stad arbetet med att täcka bottnen med stenkross, lermorän och sjösand. På detta sätt blir bottnen grundare, men också ljusare, och då kan alger, musslor och ålgräs trivas här. Ålgräs kallas ibland för ”havets barnkammare” då det är viktiga uppväxtmiljöer för många fiskar och alger. Det binder också upp koldioxid i havsbotten och förbättrar vattenkvaliteten.

Södra Varvsbassängen görs också grundare för att det ska bli mer vattensäkert, då det byggs många nya bostäder i närområdet.

Om kemikalier

Kemikalier ingår i många olika produkter och material i dagens samhälle som vi använder dagligen som till exempel i elektronik, rengöringsmedel, sportartiklar, byggmaterial, leksaker och textilier. Många av de ämnen som finns i kemikalier kan ha en negativ påverkan på miljön och är farliga för levande organismer kan orsaka allergier och allvarliga sjukdomar, påverka arvsmassa och störa fortplantning. När det gäller val av kemikalier är det också en fråga om arbetsmiljö.

Så bidrar insatsen till Malmö och planeten

Att Malmö stads verksamheter använder vårt cirkulära möbelupphandling bidrar till flera av våra miljö- och klimatmål, bland annat mål bland annat mål 2 som handlar om att minska Malmö stads egna utsläpp.

sv