$left
$middle

Hamnen i Malmö motor för ett hållbart europeiskt transportnätverk

I Malmös hamn har sjöfart av gods- och persontrafik varit närvarande i över hundra år. I anslutning till hamnområdet växer nu det nya verksamhetsområdet Malmö Industrial Park fram. Malmö stad har höga hållbarhetsambitioner för utvecklingen av området, bland annat genom satsningarna på smarta logistikflöden med tåg som ska bidra till ett hållbart europeiskt transportverk.

Av EU:s drygt 1 600 hamnar har 83 av dem utsetts till Core Ports, däribland Copenhagen Malmö Port. Det är hamnar som genom sitt geografiska läge och sin moderna infrastruktur har stor betydelse i utvecklingen av Europas transportnätverk. Malmö stad äger marken i hamnen och utvecklar den befintliga marken i området. Tillsammans med hamnoperatören Copenhagen Malmö Port (CMP) och det lokala näringslivet driver Malmö stad utvecklingen av Malmö Industrial Park.

En av de hållbara transportlösningarna som utvecklas i anslutning till Malmö Industrial Park är kombitåglösningar. Att förflytta färdiglastade trailers på tåg och transportera dem långa sträckor på räls i både Sverige och Skandinavien, men också till och från Europa, innebär en hållbar förflyttning från väg till järnväg. Ett normallångt kombitåg kan ta hela 38 trailers och är ett system som används i den europeiska godstrafiken.

Westerman Multimodal Logistics var ett av fyra företag som blev nominerat till ”Årets logistikläge” 2021 av tidningen Dagens Industri för sin etablering i Malmö Industrial Park. Motiveringen till nomineringen är det utmärkta läget intill kaj, kombiterminal och med hela den växande Öresundsregionen som närmarknad. Järnvägsspår rakt in i fastigheten visar på en ljusning för hållbar logistik och gods på tåg.

– Vår logistikbyggnad i Malmö Industrial Park är unik i Sverige då den är utformad för tåggodshantering med spår hela vägen in i fastigheten. Med introduktionen att lasta om godsvagnar inomhus, där godset inte påverkas av vare sig väder eller temperatur, kan vi kombinera det med mellanlagring, kombitrafik och färjetrafik på ett sätt som få kan göra i den här delen av Sverige. Och de stora flöden som går mellan Skandinavien och Europa får nu en ny hållbar transportlösning, säger Johan Ullenby, Sverigechef på Westerman Multimodal Logistics. 

– Vi har jobbat hårt för att få in rätt typ av etableringar i hamnen, som gynnar hamnverksamheten och erbjuder multimodala lösningar, där gods kan flytta mellan de olika transportsätten och på det sättet skapa den smartaste kombinationen, både miljömässigt och med mest effektivitet.Westerman Multimodal Logistics etablering i Malmö Industrial Park har ett viktigt signalvärde till marknaden om att det här läget och multimodalitet är värt att satsa på, och kommer att skynda på utvecklingen av resten av området, säger Ann-Charlotte Halldén-Åkeson, Key Account Manager på CMP.

Malmö Industrial Park ska vara fullt utbyggt runt 2025. Då ska området omfatta nära 900 000 kvadratmeter, bli hemvist för mängder av företag och väntas skapa cirka 1 500 – 2 000 nya arbetsplatser i hamnområdet. I området pågår även ett gediget arbete med det som kallas industriell symbios. Industriell symbios är ett sätt för företag och organisationer att i samarbeten hitta möjligheter att använda restresurser från den ena som råmaterial för andra. Det kan till exempel innebära att företag delar material, transporter, tjänster eller energi och återanvänder dessa resurser i nya sammanhang.

Malmö fick utmärkelsen ”Årets logistikläge” 2020 av Intelligent logistik, för sin satsning på sjöfart och järnväg genom etableringskraven på marken i Malmö Industrial Park.

Relaterade länkar

Norra hamnen är på väg att bli Malmös nya industri- och logistikhamn. Idag är Norra hamnen ett utfyllnadsområde och ett expansivt industriområde för företagsetableringar genom Malmö Industrial Park.

Så bidrar insatsen till Malmö och planeten

Satsningarna på smarta logistikflöden i hamnen bidrar till flera av våra miljö- och klimatmål, bland annat mål 7 som handlar om att Malmös mobilitetssystem ska vara hållbart.

sv