$left
$middle

I Malmö ska det vara lätt att välja cykeln

Cykel är ett hållbart färdmedel som är bra för både människan och planeten. År 2050 beräknas Malmö bestå av en halv miljon invånare. Att underlätta för fler att välja cykeln är en klimatsmart väg framåt och ligger i linje med Malmös miljöprogram.

Runt om i Malmö finns bland annat cykelgator, långa cykelleder, hyrcyklar och cykelcervice för att göra det enkelt för Malmöbor att välja cykeln som transportmedel. Visionen för cykelstaden Malmö är att alla Malmöbor ska ha rätt att cykla. Det betyder bland annat att du som cyklist ska känna dig prioriterad i trafiken, att du har tillgång till en trygg och säker cykelväg och att du ska ha möjlighet till säker cykelparkering.

- Cykeln är en viktig komponent i den hållbara staden. Biltransporter tar mycket fysisk plats och ju mer vi går, cyklar och åker kollektivt, desto mer plats får vi att utveckla en blandad stad med ett rikt stadsliv som är byggd för närhet.Hållbara transporter är medlet, livskvalitet och bättre platser för Malmöborna är målet. Redan idag är Malmö profilierad som en cykelstad , men vår målsättning är att bli en ännu bättre sådan, säger Jesper Nordlund, trafikplanerare på fastighets- och gatukontoret.

Malmö har blivit utsedd till årets cykelfrämjarkommun 2011, 2012, 2013 och 2015. År 2018 utsågs Malmö av landets cyklister som den bästa cykelstaden i Cykelfrämjandets Cyklistvelometer. Malmö har dessutom flera år varit högt rankade inom Copenhagenize index, som en av världens bästa cykelstäder.

Så blir Malmö en ännu bättre cykelstad

Malmö stad arbetar efter Trafik- och mobilitetsplanen för Malmö som är beslutad på högsta politiska nivå i staden. Målet för cykelstaden Malmö är att 30 procent av Malmöbornas resor ska vara på cykel senast år 2030. Att få fler att välja cykeln som transportmedel ligger i linje med Malmös miljöprogram för 2021-2030, med målsättningen att minska utsläppen av växthusgaser med 70 procent i det geografiska området Malmö.

I oktober 2021 beslutade tekniska nämnden om de första delarna för MalmöExpress linje 4. Utöver anpassning för buss kommer det även bli nya cykelbanor mellan centrala Malmö och Limhamn.

Relaterade länkar

Det finns många bra anledningar till att välja cykeln som transportmedel.

Så bidrar insatsen till Malmö och planeten

Att underlätta för fler att välja cykeln i Malmö bidrar till flera av våra miljö- och klimatmål, bland annat mål 7 som handlar om att Malmös mobilitetssystem ska vara hållbart.

sv