$left
$middle

Tillfällig grön oas

Flera platser i städer står oanvända inför stora förändringar eller byggnationer. I Malmö har kommunen börjat använda dessa platser för att testa olika lösningar och för att skapa mervärden för staden. I Sofielund hittar vi en av dem.

Sofielund har fått en tillfällig grön oas på en plats som annars hade stått tom i väntan på framtida byggnation. På den oanvända tomten i korsningen Rolfsgatan/Palmgatan har Malmö stad tillsammans med lokala verksamheter och Malmöbor förvandlat platsen till en grön mötesplats. Den så kallade grannskapsträdgården har fått det lekfulla namnet Naturmolnet, ett förslag från en elev på Kastanjeskolan.

Platsen har fått en fruktlund, sittplatser, gröna ytor för lek och möten samt soldriven belysning. Det finns planer på att utveckla platsen med gröna väggar och tak för dagvattenhantering och för att ytterligare främja biologisk mångfald. I det arbetet ska skolor och andra intressenter i närområdet bjudas in för att bidra till utvecklingen av platsen och för att lära sig mer om hållbar stadsutveckling.

Liknande satsningar

Naturmolnet är startskottet för fler liknande satsningar i Sofielund. Malmö stad har även genomfört liknande satsningar på andra platser i Malmö.

Projektet Case Sofielund 2030

Satsningarna i Sofielund har möjliggjorts genom projektet Case Sofielund 2030 med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) via Tillväxtverket. Projektet avslutades december år 2021. Grannskapsträdgården är möjlig tack vare att Kungsleden upplåter tomten till Malmö stad, Fastigägare BID Sofielund och Växtvärket för att skapa en tillfällig grön mellananvändning i väntan på framtida byggnation.

Case Sofielund 2030

Satsningarna i Sofielund har möjliggjorts genom projektet Case Sofielund 2030 med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) via Tillväxtverket. Projektet avslutades december år 2021. Grannskapsträdgården är möjlig tack vare att Kungsleden upplåter tomten till Malmö stad, Fastigägare BID Sofielund och Växtvärket för att skapa en tillfällig grön mellananvändning i väntan på framtida byggnation.

Så bidrar insatsen till Malmö och planeten

Den tillfälliga gröna oasen i Sofielund bidrar till flera av våra miljö- och klimatmål, bland annat mål 6 som handlar om att utbudet av och tillgången till gröna och blå miljöer ska öka.

sv