Biokol användes för att läka gräsmattorna i Folkets Park

De två populära gräsmattorna vid Moriskan och Nöjesteatern, som skulle kunna vara några av de mest använda gräsytorna i Malmö, har länge haft tuffa förhållanden med hög belastning. För att mildra slitaget har biokol lagts ner i jorden.

Biokol bidrar till ett djupare och friskare rotsystem, gynnar mikrolivet i jorden, ökar vatten- och näringshållande förmåga och ger en förbättrad jordstruktur.

Malmö stad använder redan biokol i samband med trädplanteringar, men försöket i Folkets Park är första med gräsytor. Den utvalda gräsblandningen ska bidra till snabb etablering med hög slitstyrka.

Under träden finns det däremot en annan gräsblandning , som är mer skuggtålig och har låga näringskrav i torra förhållanden.