$left
$middle

Biokol användes för att läka gräsmattorna i Folkets Park

De två populära gräsmattorna vid Moriskan och Nöjesteatern, som skulle kunna vara några av de mest använda gräsytorna i Malmö, har länge haft tuffa förhållanden med hög belastning. För att mildra slitaget har biokol lagts ner i jorden.

Biokol bidrar till ett djupare och friskare rotsystem, gynnar mikrolivet i jorden, ökar vatten- och näringshållande förmåga och ger en förbättrad jordstruktur.

Malmö stad använder redan biokol i samband med trädplanteringar, men försöket i Folkets Park är första med gräsytor. Den utvalda gräsblandningen ska bidra till snabb etablering med hög slitstyrka.

Under träden finns det däremot en annan gräsblandning , som är mer skuggtålig och har låga näringskrav i torra förhållanden.

Malmö stad använder EBC-certifierad biokol

EBC står för European Biochar Certificate och finns till för råd och riktlinjer gällande användningen av biokol på ett säkert och miljömedvetet sätt.

Så bidrar insatsen till Malmö och planeten

Att biokol användes för att läka gräsmattorna i Folkets Park bidrar till flera av våra miljö- och klimatmål, bland annat mål 9 som handlar om att öka den biologiska mångfalden.

sv