En urban äng anlades på Skeppsbrokajen

Sommaren 2020 fick Skeppsbrokajen i centrala Malmö ett ovanligt grönt inslag i stadsmiljön i form av en urban äng.

Grässkott på en äng i Skeppsbrokajen.

Den urbana ängen sommaren 2020. Foto: Jonatan Malmberg, Ecotopic

Skeppsbrokajen kommer så småningom att bli ett grönt promenad- och cykelstråk i den framväxande stadsdelen Nyhamnen.

Skeppsbrokajen är en del i Nyhamnsområdet som anpassas för att användas under tiden området planeras och byggs. Det kallas mellananvändning när en yta tas i bruk genom tillfälliga aktiviteter och gestaltningar, till exempel med sittytor och växter.

Mellananvändningen ger möjlighet att testa olika lösningar i dialog med medborgarna, lösningar som i sin tur kan ge kunskap och bidra till arbetet med den permanenta utformningen.

De urbana ängarna är en del av den första tillfälliga menllananvändningen av Skeppsbrokajen som kom på plats år 2020.

Från död asfalt till levande grönska mitt i staden

Syftet med testerna var att visa den potential som finns för att skapa höga biologiska värden på en annars död asfaltsyta, som tidigare var en parkeringsplats.

Inom försöket testas 7 olika jordblandningar baserade på återvunnen sand och sten samt en restfraktion från grönkomposttillverkning, där biokol blandats in.

Biokol fungerar som kolsänka och är ett sätt att låsa kol från atmosfären i jorden under mycket lång tid samtidigt som växtjordens vatten- och näringshållande kapacitet ökar.

När tiden för mellananvändning på Skeppsbrokajen är över, då fortsätter testet genom att flytta ängsjorden med frön till en ny plats, som förhoppningsvis även den kan få blomstra.

Ett lyckat försök att bygga vidare på i framtiden

Den initiala idén med att använda lättflyttade material föll väl ut. Det fungerade smidigt att anlägga ängen på platsen och planteringen började gro snabbt.

Förhoppningsvis kommer ängen vara lätt att flytta till en ny plats när det blir aktuellt. Därtill har 3 av de 7 substratblandningarna har direkt gett en god etablering av ängsväxter trots den torra sommaren 2020.

Fler slutsatser av etableringen kan först tas efter sommaren 2021.

Samarbete mellan olika aktörer gjorde testet möjligt

Den urbana ängen var ett samarbetsprojekt mellan Malmö stad och Rest till Bäst, ett innovationsprojekt finansierat av Vinnova.

sv