$left
$middle

Cirkulär möbelupphandling

Hur kan vi bli bättre på att köpa in produkter som minskar belastningen på jordens resurser? Ett sätt är att arbeta med cirkulär upphandling. Tack vare ett nytt möbelavtal har Malmö stad sparat 170 509 kilo koldioxidutsläpp på ett år.

I Sverige produceras möbler för runt 23 miljarder kronor om året, ungefär en fjärdedel är kontorsmöbler. Mycket av det riskerar att slängas när de inte längre passar organisationens behov.

Tack vare Malmö stads avtal med fyra olika leverantörer för kontorsmöbler är det enkelt för medarbetare att köpa begagnade möbler samt att hyra, reparera, uppdatera och designa om möbler. Det går även att sälja befintliga möbler till leverantörerna som sedan kan köpas av andra organisationer. Och avtalet används flitigit.

Malmö stad har till exempel sparat 170 000 kilo koldioxidutsläpp per år, vilket motsvarar 60 flygresor tur och retur till Thailand, genom köp av återbrukade möbler istället för nyprocuderade. Höj- och sänkbara skrivbord är en av de produkter det går att spara mest koldioxidutsläpp på att behålla och uppdatera. 

Men att det finns områden som kan förbättras. Till exempel att uppdatera befintliga möbler genom att byta tyg eller vaddering. En kontorsstol kan hålla i tio år till om patronen i mekaniken byts ut, men ofta byts de ut på grund av skönhetsdefekter eller mindre skador.

Projektet Circular PP

Malmö stads cirkulära möbelavtal togs fram genom projektet Circular PP (Circular Public Procurement) som hade som syfte att utforska cirkulära möjligheter inom upphandling. Det nu avslutade projektet delfinansierades av EU via Interreg Baltic Sea Region.

Så bidrar insatsen till Malmö och planeten

Malmö stads cirkulära möbelupphandling bidrar till flera av våra miljö- och klimatmål, bland annat mål 12 som handlar om att minimera avfall genom att produkter används fullt ut, om möjligt återanvänds, och slutligen återvinns.

Logotyper för projektet Circular PP Interreg Baltic Sea Region och EU.
sv