$left
$middle

Klimatsmart P-hus ska göra hållbart resande enklare

Hållbar stadsutveckling och en omställning i transportsystemet ligger högt på agendan i Malmö stad. Det kommunägda bolaget Parkering Malmö har tagit fram ett projekt som går i rätt riktning gällande båda dessa aspekter. I Sege Park bygger man nu Sveriges största parkeringshus i trä som också är ett viktigt steg mot att göra det lättare att leva utan bil.

I december 2020 togs det första spadtaget för vad som våren 2022 ska bli Sveriges första parkeringshus i trä. I området Sege Park, som i sin helhet har höga ambitioner gällande hållbarhet, kommer parkeringshuset att bli en slags förebild för framtida byggen.

– Vi är med i den lokala färdplanen, LFM30, och tanken är att parkeringshuset ska bli vårt klimatneutrala projekt i färdplanen. Det största och viktigaste vi gör för att klara den målsättningen är att bygga huset i en stomme av trä och därigenom halvera utsläppen från bygget, jämfört med om vi byggt med till exempel betong, enligt klimatberäkningar som genomförts, berättar Maja Johansson, Miljö- och klimatstrateg på Parkering Malmö.

Att bygga klimatsmart och hållbart är en utmaning, och inte minst när man i ett och samma projekt testar många olika vägar för att nå klimatneutralitet. Trästommen i parkeringshuset är den största, men långt ifrån den enda, åtgärden som görs för att leva upp till de höga ambitionerna i projektet. Mängden betong i grundplattan minimeras och i stället används plintar, vilket också spelar roll för en annan aspekt av parkeringshuset: demonterbarheten.

– Tanken med att bygga i trä och dessutom minska andelen betong är att huset ska vara demonterbart till viss del. Med demonterbart menar vi inte att det ska kunna plockas ner på ett par dagar och sättas upp någon annanstans, men strukturen ska kunna göras om efter hur behovet av parkering ser ut i framtiden, och materialet som används vill vi ska kunna återbrukas – om inte i parkeringshuset så på någon annan plats. Fasaden på parkeringshuset kommer att bestå av växtväggar som, förutom att bidra till en vacker yta, också bidrar till det lokala ekosystemet. Dessa kommer att bevattnas med regnvatten som samlas upp i en 100 kubikmeter stor vattentank under huset.

Parkerings huset kommer inrymma cirka 600 bilar, vilket kommer att vara en större del av de som finns i hela området. Men för att göra det enklare att resa hållbart kommer parkeringshuset även vara en mobilitetshub för olika transportlösningar.

– Mobilitetspoolen i parkeringshuset hoppas vi ska hjälpa människor att se olika möjligheter och hitta alternativ till att äga sin bil. Cyklar av olika slag är såklart en viktig del, men även bilpool. Kanske kan man hyra ut sin bil och dela den med andra inom poolen? Små steg hoppas vi ska kunna ändra synsättet på ägandet och därmed minska bilanvändandet. Det kommer även finnas pooler för cykel, elcykel och lådcykel i huset, samt tydlig information som hänvisar till närliggande kollektivtrafik.

Omställningen till elbilar kommer också att underlättas i och med parkeringshuset i Sege Park. 120 laddplatser planeras i huset och elen kommer bland annat att komma via solceller på taket.

– På kvällen, när solcellerna inte längre är aktiva, ska din bil i stället kunna laddas med lagrad energi från något av fastighetsbatterierna. Dessa bidrar också till att hela P-huset ska vara en resurs i energisystemet; det lokala elsystemet ska kunna stöttas med el från batterierna i P-huset. Under våren 2022 kommer huset att invigas, och om allt går enligt plan kommer Sege Park och Malmö då ha fått en betydande pusselbit på sin hållbarhetsresa.

Relaterade länkar

Sege Park ska bli ett föredöme vad gäller delning med fokus på social och miljömässig hållbarhet. För att öka det hållbara resandet i hela staden arbetar Malmö stad med många stora satsningar.

Så bidrar insatsen till Malmö och planeten

Mobilitetshuset i Sege Park bidrar till flera av våra miljö- och klimatmål, bland annat mål 7 som handlar om att Malmös mobilitetssystem ska vara hållbart.

sv