$left
$middle

Returen Pop-up – smart tjänstedesign för kvartersnära återvinning

För att göra det enklare att lämna avfall testade VA Syd tillsammans med Malmö stad och BID Sofielund att göra en mobil återbrukscentral. Under en testperiod slogs en tillfällig återbruksplats upp under parollen ReTuren Pop-up, med sikte att det senare ska utvecklas till en permanent tjänst i staden. 

För folk som bor mitt i staden utan bil kan det vara svårt att ta sig till en återvinningscentral. Därför valde Malmö stad, VA Syd och BID Sofielund genom projektet Case Sofielund 2030 att testa en lösning där återvinningscentralen kommer till de boende.

Konceptet Returen pop-up är en mobil återbruks- och återvinningsstation där det finns möjlighet att lämna sådant som vanligtvis inte går att slänga i vanliga soprum, till exempel grovavfall, elektronik och farligt avfall. Under sex tillfällen år 2020 Testades Returen pop-up på Sevedsplan samt Claesgatan vid Möllevångstorget i Malmö. På plats fanns experter från VA Syd som hjälpte till vid behov. Det fanns även möjlighet att låna vagn för att frakta större objekt, samt en secondhandhörna för sådant som fortfarande är helt.

- Returen pop-up var väldigt uppskattad av de boende, framförallt av de som inte har tillgång till bil. Nu arbetar vi med att förfina tjänsten och förhoppningen är att detta ska bli en permanent tjänst till 2023, berättar Roger Ekberg från VA Syd.- Returen Pop-up är inte bara ett mekaniskt insamlingsarbete eller byte av varor, det handlar om att möta människor i deras närmiljö för att i den kunna underlätta för ett mer hållbart beteende. Det tycker jag varit en stor insikt i det här arbetet, säger Elin Hasselberg som är projektledare för Case Sofielund 2030 genom Malmö stad.

Returen pop-up

Arbetet med Returen pop-up genomfördes inom projektet Case Sofielund 2030 som finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) via Tillväxtverket.  

Så bidrar insatsen till Malmö och planeten

En mobil återbrukscentral bidrar till flera av våra miljö- och klimatmål, bland annat mål 12 som handlar om att minimera avfall genom att produkter används fullt ut, om möjligt återanvänds, och slutligen återvinns.

sv