$left
$middle

Återvunna möbler – ett nytt synsätt för Malmö och planeten

Malmö stad har ett ramavtal för inköp av begagnade kontorsmöbler till olika verksamheter och offentliga miljöer. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen är den förvaltning i staden som använder avtalet flitigast – 28 procent av förvaltningens kontorsmöbler är köpta inom avtalet.

Socialkontorens stora flytt under hösten, samt snickeri-, textil- och städverksamheternas flytt från Cypressvägen till nya lokaler är aktuella exempel på när förvaltningen haft anledning att köpa in möbler. En stor del var begagnade.

– Det handlar om ett mindset, att försöka tänka på vad som är mest miljömässigt hållbart när det ska göras inköp, säger Jeanette Lebedies Nord, controller och upphandlingsstrateg på arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Inför ett inköp ställs därmed ett antal frågor.

– Behöver vi köpa in över huvud taget? Kan vi låna in det vi behöver? Finns det gamla möbler som vi kan låta klä om? Om inte – då ska vi i första hand vända oss till leverantörerna inom ramavtalet för begagnade möbler.

Resultatet blir insparade pengar och en fin insats för miljön när möbler får en utökad livslängd.

– Samtidig kan vi bli bättre och alltid ha det här tänket med oss, oavsett vad det är som ska köpas in. Det är ett strategiskt arbetssätt och så vi vill jobba i framtiden, avslutar Jeanette Lebedies Nord.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Malmö stads arbetsmarknads- och socialförvaltning är Sveriges största. Med 2500 medarbetare, mängder av verksamheter och tät medborgarkontakt finns stort behov av – och potential för – resursoptimering.

Så bidrar insatsen till Malmö och planeten

Att Malmö stads verksamheter använder vårt cirkulära möbelupphandling bidrar till flera av våra miljö- och klimatmål, bland annat mål 12 som handlar om att minimera avfall genom att produkter används fullt ut, om möjligt återanvänds, och slutligen återvinns.

sv