$left
$middle

Från engångsmaterial till resurssmart alternativ

Provmatsburkar i Malmö stads skolkök byttes ut mot ett resurssmart alternativ i glas, som en del i Malmös omställning att bli en organisation med ökad resurseffektivitet och nettonollutsläpp till 2030.

I Malmös miljöprogram finns ett mål om ökad resurseffektivitet och att organisationen har ett nettonollutsläpp till 2030. För att lyckas med omställningen undersöks områden där Malmö stad kan bli mer resurseffektiv - det vill säga att produkter ska hålla av god kvalité under en längre tid.

I Malmös skolrestauranger användes tidigare provmatsburkar i plast för att förvara mat i kyl och frys under en begränsad tid för att sedan göra tester. När testerna var gjorda slängdes burkarna på grund av livsmedelssäkerhet. Under ett år slängdes cirka 50 000 burkar.

Under 2021 byttes engångsburkarna ut mot återanvändningsbara burkar i glas med lock av silikon. Genom detta byte beräknas klimatpåverkan minskas med 1 431 kg koldioxidekvivalenter per år. Genom att använda flergångsburkar i glas under en längre tid och vid eventuellt avfall se till att glaset blir återvunnet kan skolrestaurangerna göra både klimatet och miljön en tjänst.

Små förändringar i de dagliga rutinerna

Personalen som använder burkarna är positiva till bytet och tycker det är en väldigt enkel åtgärd för minskad klimat- och miljöpåverkan.

- Jag upplever inte några problem med bytet. Den enda förändringen är väl att vi nu behöver diska behållarna som tar lite extra tid och planering. Men det är en liten arbetsbörda för en stor sak och det nya arbetssättet har snabbt blivit en naturlig del i de dagliga rutinerna, berättar Joakim på Lindeborgsskolan.

Om projektet

Bytet från provmatsburkar i plast till glas genomfördes inom projektet SINA (Sluta med ineffektiv användning) som avslutades år 2022. Arbetet handlade om att kartlägga och analysera möjligheterna till en mer resurssmart organisation. Projektet fokuserade på fyra produktkategorier: Möbler, arbetskläder, engångsprodukter och it-produkter, som alla är utpekade av EU som nyckelområden. Dessutom har Malmö stad en stor möjlighet att bli mer resurssmarta inom dessa kategorier.

Användningen av engångsplast följs upp

Malmö stad kartlägger användningen av engångsplast och sammanställer detta i miljöbarometern.

Så bidrar insatsen till Malmö och planeten

Att övergå till resurssmarta alternativ istället för engångsprodukter bidrar till flera av våra miljö- och klimatmål, bland annat mål 12 som handlar om att minimera avfall genom att produkter används fullt ut, om möjligt återanvänds, och slutligen återvinns.

sv