$left
$middle

Återbrukad museiutställning för Malmö och planeten

Utställningen Tillväxt – vad är det? som visades tidigare på Malmö Museer har nu plockats ner och hela 95 procent av utställningen har kunnat återanvändas.

Malmö Museer jobbar med hållbarhet i såväl innehåll, utställningsproduktion och materialval, men ibland är det svårt att ge utställningar ett individuellt uttryck samtidigt som material ska återanvändas från gamla utställningar. Detta är en diskussion som pågår i hela museisverige och många museer arbetar med hur produktionen av utställningar ska blir hållbar och cirkulär.

Utställningen Tillväxt – vad är det? Angriper begreppet tillväxt på en rad olika sätt. När utställningen skapades valde producenterna tidigt i processen att jobba med ett delvis nytt grepp; att bygga större delen av utställningen i ett helt annat material än vad museer vanligtvis brukar, ett material som traditionellt inte är till för utställningsbyggen, nämligen armeringsnät.

Återbruk till 95 procent

Nu har utställningen stängt och cirka 95 procent av utställningsmaterialet har kunnat återanvändas på olika sätt. Armeringsnäten är återlämnade till BE-group som lånade ut dem och de kommer att användas i byggprojekt framöver. Annat material som använts i utställningen har skickats lokala kreativa verkstäder som STPLN, en del kommer användas i museets framtida utställningar och i den pedagogiska verksamheten.

- Det är fantastiskt att vi har kunnat presentera en utställning om tillväxt, ett begrepp som vanligtvis förknippas med konsumtion, och att samtidigt ha kunnat återanvända nästan allt material efteråt, säger Josefine Floberg, utställningschef på Malmö Museer.

I samband med utställningsarbetet har producenterna arbetat med vad objekten i utställningen har för användningsområde. Armeringsnät som vanligtvis kanske förknippas med stora byggnadskonstruktioner, kan få en ny betydelse när de visas för besökare i en utställning.

Utställningen Tillväxt - vad är det?

En utställning skapad av Lina Fogelberg och Petra Trobäck i samarbete med Kossmanndejong och Malmö Museer. Utställningen är framtagen med stöd av Tillväxtkommissionen, ALMI Skåne, Malmö universitet och VA Syd.

Så bidrar insatsen till Malmö och planeten

Att utställningsmaterial återbrukas bidrar till flera av våra miljö- och klimatmål, bland annat mål 12 som handlar om att minimera avfall genom att produkter används fullt ut, om möjligt återanvänds, och slutligen återvinns.

sv