$left
$middle

Fler mätta magar för Malmö och planeten

Ett akutboende för personer i hemlöshet samarbetar med lokala verksamheter för minskat matsvinn och fler mätta magar.

I Kirseberg ligger Beijershus, ett akutboende för personer i hemlöshet. Verksamheten har ett tydligt miljöperspektiv och försöker göra hållbara val i den vardagliga driften, till exempel att köpa ekologiska varor, använda gasbil och göra centrala beställningar.

Mellan år 2017 och 2022 drev Beijershus dessutom ett projekt med två närliggande privata förskolor. Förskolorna hade ofta stora mängder mat över efter sina luncher. Samtidig hade Beijers bara möjlighet att erbjuda sina brukare frukost. Svaret blev att överbliven mat från förskolorna fraktades till akutboendet.

– På sätt fick vi två goda effekter: dels bidrog vi till minskat matsvinn, dels fick våra klienter möjlighet att äta mat hos oss även på kvällarna, berättar Anna Celander, samordnare på Beijershus.

Samarbetet skapades på initiativ av personal på Beijershus.

– Det var en kollega som hade barn på en av förskolorna och upptäckte att maten, som annars skulle slängas, istället skulle kunna erbjudas våra klienter. Det har verkligen varit uppskattat.

När förskolorna ändrade sina rutiner år 2022, och lät barnen ta upp sin mat själva, förändrades också förutsättningarna för hygienisk livsmedelshantering. Därmed avslutades samarbetet.

– Samtidigt har vi ett tätt samarbete med Konditori Katarina. Varje dag, förutom söndagar, åker vi ut till dem på Sallerupsvägen och hämtar bröd, sallader och baguetter som inte sålts som vi sedan kan erbjuda våra boende. Även i det här fallet bidrar vi till att mindre mat slängs och det känns bra att våra klienter, som annars måste bekosta bröd och annan mat själva, kan få god mat med hög kvalitet, säger Anna Celander.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Malmö stads arbetsmarknads- och socialförvaltning är Sveriges största. Med 2500 medarbetare, mängder av verksamheter och tät medborgarkontakt finns stort behov av – och potential för – resursoptimering.

Så bidrar insatsen till Malmö och planeten

Samarbeten för minskat matsvinn bidrar till flera av våra miljö- och klimatmål, bland annat mål 12 som handlar om att minimera avfall genom att produkter används fullt ut, om möjligt återanvänds, och slutligen återvinns.

sv