$left
$middle

Färdplan föredöme för klimatneutralt byggande i Sverige

LFM30 är en branschdriven lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö till 2030. Färdplanen går 15 år före svensk klimatlag och byggindustrins nationella färdplaner och är en modell för klimatomställningsarbetet i Malmö.

Malmö stad har länge haft en tydlig ambition i sitt miljöarbete men i samband med klimatlagens införande insåg Malmö stads stadsbyggnadskontor att staden missat över 20 procent av Malmös klimatpåverkan samt att det saknades heltäckande insatser för en hållbar bygg- och anläggningssektor.

– Vi undersökte saken och kom fram till att en träbyggnadsstrategi inte är svaret på den akuta frågan: hur ska vi minska koldioxidutsläppen från bygg- och anläggningssektorn, och dessutom göra det i tid? Svaret blev att vi behöver omsätta de nationella färdplanerna till en lokal färdplan med målår 2030 tillsammans med branschen för klimatneutralitet, vilket blev LFM30, säger Josephine Nellerup, stadsbyggnadsstrateg på stadsbyggnadskontoret i Malmö.

Ungefär 20 procent av alla koldioxidutsläpp kommer från bygg- och anläggningssektorn. Då Malmö är en av Sveriges snabbast växande städer så är denna del ännu större och viktigare för just Malmö. Idag är det cirka 180 aktörer som anslutit sig till LFM30. Det finns inga incitament från kommunen för att locka aktörer att ansluta sig utan alla byggaktörer som ansluter sig till den lokala färdplanen gör det på eget initiativ och drivkraft.

– Det finns en stor styrka i att klimatomställningen drivs av branschen själv. Det är hos var och en, hos varje beslutsfattare i varje företag, som drivkraften måste komma. Det är därför vi brukar likna LFM30 vid en folkrörelse. Jag är så extremt stolt över alla aktörer som anslutit sig, exempelvis byggherrarna som lovat, förutom att halvera sin klimatpåverkan som helhet, minst ett klimatneutralt byggprojekt senast 2025. Det är tydligt att Malmö nu är en testbädd för den här typen av byggande, vi kommer ha kanske över 40 klimatneutrala projekt i gång inom en treårsperiod. Det skapar rörelse i hela branschen, och det skapar konkurrenskraftiga priser. Det som var dyrt i går blir billigt i morgon, säger Josephine.

Att ta fram gemensamma färdplaner för att minska klimatpåverkan från en sektor är en modell som Malmö stad vill arbeta vidare med. För att minska klimatpåverkan från områden som transporter, industri och energi planerar Malmö stad att ta fram färdplaner liknande LFM30 tillsammans med näringsliv och akademi inom ramen för arbetet med Klimatomställning Malmö.

Så bidrar insatsen till Malmö och planeten

Lokal färdplan för klimatneutralt byggande bidrar till flera av våra miljö- och klimatmål, bland annat mål 1 som handlar om att minska utsläppen av växthusgaser i Malmö som geografiskt område.

sv