$left
$middle

Slopa bilen

Hur vi väljer att resa i vardagen har en stor påverkan på klimatet och bilåkandet är en av de stora klimatbovarna. I Malmö och Skåne finns det många möjligheter att åka kollektivt, gå med i en bilpool, cykla och samåka. Kanske behöver du inte längre bilen så mycket som förut?

Tips för att komma igång

  • Börja reflektera! Behöver du bilen så mycket som förut? Har omständigheterna förändrats? Tar du bara bilen för att du brukar göra det?
  • Hyr en lådcykel under en period, till exempel via Hygglo eller Rentabike, och testa om du skulle klara dig utan bil​.
  • Ställ bilen varannan gång och använd kollektivtrafik istället. I Malmö är det nära till det mesta och kollektivtrafiken är väl utbyggd.​ Genom att kombinera dina färdmedel mer och välja cykel ibland har du redan gjort en stor insats för miljön.
  • Gå med i en bilpool för att kunna hyra eller låna bil vid behov.
3

Välj den här insatsen

Jag vill vara en aktiv del i Malmös klimatomställning. Genom att jag och fler i mitt område börjar slopa bilen gör vi tillsammans skillnad för Malmö och planeten.

Vinster med att slopa bilen

sv