Embassy of sharing – unikt stadsbyggnadsprojekt med höga hållbarhetsambitioner

Embassy of sharing är ett unikt stadsbyggnadsprojekt i Hyllie som byggs med höga hållbarhetsambitioner och ett nytänk kring delningsekonomi, inkludering och innovation.

Kvarteret Embassy of Sharing består av sju byggnader med olika identiteter, innehåll och koncept. Här planeras det för bland annat närmare 300 bostäder, kontor, basarer, startupmiljöer, cykelkafé och småindustrier.

Resurssmarta lösningar med minsta möjliga klimatavtryck

FN:s hållbarhetsmål och Agenda 2030 genomsyrar utformningen av området och valen av material och teknik. Lösningarna ska vara resurssmarta och ge minsta möjliga klimatavtryck. Grönskan ska vara påtaglig med såväl ett grönt torgstråk som gröna tak med odlingsmöjligheter och fasader täckta av vegetation. För att skapa en trygg och säker trafikmiljö prioriteras fotgängare och cyklister, och det planeras för närmare 1700 cykelparkeringar. Ett bilgarage under jord ska underlätta framkomligheten för boende och besökare.

Först på plats av de sju byggnaderna blir Fyrtornet, som blir Sveriges högsta kontorshus i trä. Både stommen och de bärande delarna i konstruktionen kommer att utgöras av trä. Trä är ett hållbart byggmaterial med låg klimatpåverkan i jämförelse med andra material. Bygget av Fyrtornet som visar att det går att bygga högt med trä, blir därför en viktig kunskapsresa som bidrar med lärdomar och förståelse för hur och vad som behövs för omställningen av bygg- och anläggning i Malmö till ett klimatneutralt byggande.

Mötesplats för unga och center för yttrandefrihet

Kulturförvaltningen i Malmö stad kommer att hyra cirka 1 700 kvm i det nya området. Ett folkbibliotek, ett center för yttrandefrihet och en ny mötesplats för unga planeras flytta in i fastigheterna Fyrtornet och Drivbänken.

Visionen för Embassy of sharing är att skapa en inkluderande och nytänkande grön miljö för samarbete och kunskapsutbyte. Det blir en unik mötesplats för hela Malmö.

Träkonstruktion av byggnaden Fyrtornet

Både stommen och de bärande delarna i Fyrtornet kommer att byggas i trä.

Fakta

Embassy of Sharing var det vinnande förslaget i Malmö stads markanvisningstävling i Hyllie. Embassy of Sharing ritas av Wingårdhs Arkitekter och utvecklas och byggs av Granitor i nära samarbete med Malmö stad.

Granitor är en av de sju initiativtagarna till LFM30 – en lokal färdplan för att uppnå en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030. Embassy of Sharing är ett direkt resultat av LFM30:s löften.

Granitor är också ett av de företag i Malmö som signerat Klimatkontrakt Malmö. Anslutna företag blir en del av samarbetsarenan Klimatomställning Malmö, och får möjlighet att samverka med företag, offentliga verksamheter och akademi för en klimatdriven affärs- och verksamhetsutveckling.