Miljörapporter

Miljöförvaltningen arbetar med tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Varje år redovisas tillsynsresultaten i rapporter. Efter hand som rapporterna färdigställs publicerar vi dem här.

Rapporterna är indelande efter tema och år. Du kan även beställa direkt från miljöförvaltningen, miljo@malmo.se.

Acrobat Reader
Du behöver en PDF-läsare för att kunna öppna våra miljö- och hälsorapporter. Ladda ner Adobe Acrobat Reader.

Senast ändrad: 2015-09-22 16:50