Mikroplaster

Mikroplaster i vattenmiljön betraktas i dag som ett av vår tids allvarligaste miljöhot. De sprids till hav, sjöar och vattendrag via avloppsvatten, dagvatten, snötippning och via atmosfären. Mikroplaster är små plastartiklar. Då partiklarna är mikroskopiskt små fungerar de som transportörer av organiska miljögifter och tungmetaller.

Majoriteten av plast i hav kommer från land, exempelvis från plastindustrier, kosmetika och nedskräpning. 5-13 miljoner ton plast hamnar i haven varje år. Se den korta introduktionsfilmen och lär dig om vad mikroplaster är, var de finns och vad de ställer till med:

Vad kan du göra?

Tillsammans behöver vi bidra till att minska mikroplaster i hav, sjöar och vattendrag. Det finns två enkla val du kan göra för att bidra:

  • Lägg skräp på rätt plats
  • Välj hygienprodukter och kosmetika utan mikroplast

Kontakt:

Miljöförvaltningen
Izabella Arwidson
Projektledare för Malmö stads strategiska kemikaliearbete
E-post: izabella.arwidson@malmo.se

Senast ändrad: 2019-07-11 12:04