Bunkeflostrand

Vi tar nu fram en övergripande strategi för utbyggnaden av Bunkeflostrand. Strategin är en del av ett pågående arbete med detaljplaner, som kan ge runt 1500 nya bostäder de närmaste fem till tio åren.

När stadsdelen växer med fler invånare, blir också förutsättningarna bättre för att bygga ut handel, service, kultur- och fritidsanläggningar i området. Syftet med den övergripande strategin är att ge en helhetsbild över utvecklingen och visa hur detaljplanerna kan samordnas och samverka för att tillföra nya kvaliteter till Bunkeflostrand.  

Workshop om Gottorps centrum

Den 26 november hölls en workshop om Gottorps centrum med stadsplanerare, fastighetsägare, boende och verksamheter i Bunkeflostrand. Resultatet från workshopen kommer att ingå som underlag i detaljplanen och gestaltningen för Gottorps centrum (Dp 5638).

Detaljplanearbete för Norra Bunkeflostrand pågår

Under 2019 startade detaljplanearbetet för Norra Bunkeflostrand, det vill säga områdena söder om Yttre Ringvägen på båda sidor om Kalkborttsgatan. Vi beräknar presentera ett första planförslag för den östra delen Dp 5622 och den västra delen Dp 5624 under våren 2020.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du hålla dig uppdaterad med vad som är på gång, kan du prenumerera på vårt digitala nyhetsbrev för Bunkeflostrand.

Bakgrund

Malmö växer med drygt 5000 invånare varje år och översiktsplaneringen
för Malmö ska kunna möta denna befolkningsutveckling. Genom Hyllies utbyggnad och nya centralt geografiska läge har även Bunkeflostrands förutsättningar för utbyggnad förändrats. Enligt gällande översiktsplan kan Bunkeflostrand på sikt komma att byggas ihop med Limhamn i norr och Vintrie och Hyllie i nordöst.

 

Idag bor drygt 11 000 invånare i Bunkeflostrand. Med den befolkningsutveckling som Malmö har, kan Bunkeflostrand komma att byggas ut med drygt 1500 nya bostäder inom de närmsta fem till tio åren.

 

Läs mer om pågående och kommande detaljplaner i Bunkeflostrand

Senast ändrad: 2019-12-20 11:05