Bunkeflostrand

Nu finns det en övergripande strukturplan för utbyggnaden av Bunkeflostrand. Strukturplanen är en del av ett pågående arbete med detaljplaner, som kan ge runt 1500 nya bostäder de närmaste fem till tio åren.

När stadsdelen växer med fler invånare, blir också förutsättningarna bättre för att bygga ut handel, service, kultur- och fritidsanläggningar i området. Syftet med strukturplanen är att  peka ut en riktning för Bunkeflostrands fortsatta hållbara utveckling och visa hur detaljplanerna kan samordnas och samverka för att tillföra nya kvaliteter till Bunkeflostrand.  

Lyssna på presentationen av planförslaget

Den 18 augusti genomförde Malmö stad ett digitalt granskningsmöte, där stadsplanerare från staden, Skanska och Fojab presenterade planförslaget för Gottorps allé (Dp 5615) och svarade på frågor.

Nedan finns en inspelad presentation där planarkitekten från stadsbyggnadskontoret berättar om planförslaget. För att se bildspelet och lyssna på presentationen, tryck F5 på ditt tangentbord.

Tack för alla synpunkter!

Ett första förslag till ny detaljplan för området öster om Kalkbrottsgatan (Dp 5622) har varit på samråd från den 27 mars till 4 maj. Vi har fått in många synpunkter och de flesta rör naturvärden, trafik och graden av exploatering. Vi ser nu över planförslaget och de bearbetningar som behöver göras till granskningen. Vi beräknar att granskningsperioden blir senare i höst. Då har du ännu en möjlighet att komma med synpunkter på planförslaget.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du hålla dig uppdaterad med vad som är på gång, kan du prenumerera på vårt digitala nyhetsbrev för Bunkeflostrand.

Bakgrund

Malmö växer med drygt 5000 invånare varje år och översiktsplaneringen
för Malmö ska kunna möta denna befolkningsutveckling. Genom Hyllies utbyggnad och nya centralt geografiska läge har även Bunkeflostrands förutsättningar för utbyggnad förändrats. Enligt gällande översiktsplan kan Bunkeflostrand på sikt komma att byggas ihop med Limhamn i norr och Vintrie och Hyllie i nordöst.

 

Idag bor drygt 11 000 invånare i Bunkeflostrand. Med den befolkningsutveckling som Malmö har, kan Bunkeflostrand komma att byggas ut med drygt 1500 nya bostäder inom de närmsta fem till tio åren.

 

Läs mer om pågående och kommande detaljplaner i Bunkeflostrand

Senast ändrad: 2020-11-03 11:05