CTC i Bunkeflostrand och Vintrie

Goda uppväxtvillkor för barn och unga är målet för Communities That Care, CTC i Bunkeflostrand och Vintrie. Utgångspunkten för arbetet är en analys av risk- och skyddsfaktorer som påverkar barn och unga. Under 2019 har CTC:s områdesteam arbetat med att ta fram en handlingsplan för att förebygga och främja barn och ungas uppväxtvillkor. 

CTC är ett övergripande system för ett långsiktigt förebyggande arbete baserat på lokalt samarbete mellan olika samhällsaktörer och boende. Målet är att skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga, genom att förhindra utanförskap, bristande skolresultat, våld, alkohol och drogmissbruk.

Bunkeflostrand och Vintre är ett av fem utvalda områden i Malmö som är först ut. Områdesteamet bildades i hösten 2018 och har under 2019 arbetat med att ta fram en handlingsplan för de kommande tio åren. Genom att minska riskfaktorerna och stärka skyddsfaktorerna, är det långsiktiga målet att Bunkeflostrand och Vintrie ska bli en bättre plats för alla barn och unga att växa upp i.

Områdesteamet för Bunkeflostrand och Vintrie startar nu sitt arbete.

Områdesteamet för Bunkeflostrand och Vintrie startar nu sitt arbete.

I områdesteamet för Bunkeflostrand och Vintrie ingår:

 • Utvecklingsledare för CTC i Bunkeflostrand och Vintrie, Dhara Söderström (Malmö stad)
 • Förskoleförvaltningen utbildningsområde väster, Ulrika Dahlberg (Malmö stad)
 • Sundsbroskolan, Tomislav Vivlund (Malmö stad)
 • Gottorpsskolan, Karl-Assar Bagewitz (Malmö stad)
 • Ängsdals skola, Johan Risborn
 • Fritidsgården Bunkeflostrand, Andreas Flygare och Sara Kangoum (Malmö stad)
 • Bunkeflostrand bibliotek, Anna Langefors Bräutigam och Henrik Wallnäs (Malmö stad)
 • Arbetsmarknads och socialförvaltningen område väster, Gethel Jadbäck (Malmö stad) 
 • Fritidsförvaltningen föreningsavdelningen, Emma Sjögren (Malmö stad)
 • Ungdomshuset Flamman, Lina Johansson
 • LB07, Vesna Rosell, Räddningstjänsten Syd, Emelie Jacobsson
 • Bunkeflo strandkyrka, Charlotte Lindqvist (Svenska Kyrkan)
 • Polisen, Göran Holmgren
 • Skanska, Dagmar Gormsen
 • Stadsbyggnadskontoret, Steffanie Esse (Malmö stad)

Senast ändrad: 2020-04-30 10:32