Dialog om Bunkeflostrand

Under två veckor i början av februari var medarbetare från Malmö stad på plats i Bunkeflostrand för att prata med och få in synpunkter från boende och verksamma i stadsdelen. Frågorna vi ställde var: Vad är bra med Bunkeflostrand? Vad kan bli bättre? Vad är dåligt?

Vi har varit på biblioteket och i Strandkyrkan, besökt Ängsdals förskola och elevrådet och fritidsgården på Gottorpsskolan. Vi har samlat in runt 460 synpunkter från barn, unga och vuxna. Sammanställningen av synpunkterna blir en viktig de av det kommande utvecklingsarbetet för Bunkeflostrand. Konkreta frågor som kommit in kommer tas vidare med den förvaltning inom Malmö stad som är ansvarig.

Här är en sammanfattning av de tankar och synpunkter som kommit in. Du hittar hela sammanställningen längst ner på sidan. 

Detta är värdefullt i Bunkeflostrand

Havet, lugnet, lekplatserna, biblioteket, björnbärssnåren vid gamla skjutbanan, boulebanan, Lernacken, strandängarna med djuren, cykelbanorna, utegymmet, skolorna, strövområdena, vyerna, fotbollsplanerna, kyrkan, de korta avstånden, fritidsgården, ekostråket, bra kommunikationer, Burger King i Ollebo, klätterträden, pulkabacken med mera.

Bunkeflostrand har vuxit för snabbt

Många tycker att utbyggnaden av Bunkeflostrand har gått för snabbt och vill inte se fler bostäder förrän trafik- och servicefrågor har lösts. Bykänslan har försvunnit, man känner sig mer anonym idag.

Bunkeflostrand behöver mötesplatser och mer service

Många har önskemål om fler samlingsplatser, föreningar behöver lokaler och privatpersoner önskar kunna hyra en festlokal. Man oroar sig också för ungdomar som saknar fritidsaktiviteter. Man ser ett stort behov av ett trevligare centrum och mer service. Önskemål om apotek, restaurang som inte är pizzeria, café, fler livsmedelsaffärer, gym, blomsteraffär, bageri med mera.

Natur och klimat

Det finns en oro för stigande havsnivåer och översvämningar, kopplat till en fortsatt utbyggnad av Bunkeflostrand. Det finns också en rädsla för att naturområdena blir färre och att en del försvinner.

Infrastruktur

Många efterlyser fler tillfarter och anslutningar till de större vägarna och trafiklederna till och från Bunkeflostrand. Klagshamnsvägen och Gottorpsvägen är hårt belastade vissa tidpunkter vilket leder till farliga trafikssituationer med cyklister och gående. Alternativa tillfartsvägar och kopplingar behövs för att avlasta. Trafiksituationen och parkeringen vid centrum och skolområdet är problematiska och upplevs farliga.

Konkreta tips

Ändra infarten till centrum, flytta busshållplatser som inte stämmer med övergångsställen, bättre belysning, inför 15-minutersparkering väster om centrum, riktig cykelbana längs hela Klagshamnsvägen, längre öppettider på biblioteket, satsa på breddidrott, gör fler hundrastplatser, bygg en badbrygga, fler återvinningsstationer, fler mötesplatser, återuppväck Ladan-initiativet, bygg en skejtpark bredvid en lekplats så kan hela familjen gå dit samtidigt, belysning längs strandängarna, anlägg havsnära gångstig till stranden i Klagshamn, skylta ekostråket bättre, ha belysning på konstgräsplanerna så spontanidrottare kan nyttja dem, flytta fotbollsplanerna till öster om Kalkbrottsgatan, bygg kulturcenter med verkstäder mm.

Senast ändrad: 2020-04-16 15:33