Trafikfrågor hetast i samtalen om Limhamns nya stadsdel

Intresset för utvecklingen av Limhamns nya stadsdel är stort och närmare 300 synpunkter har kommit in under de första dialogaktiviteterna som genomförts med allmänheten.

I slutet av november 2017 genomförde stadsplanerare i Malmö stad dialogaktiviteter med boende, fastighetsägare, företagare och föreningar i
Limhamn om den nya stadsdel som planeras i nuvarande Annetorps industriområde. Drygt ett hundratal personer mötte upp för samtal på Limhamns bibliotek. Det fanns också möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på plats eller direkt i ett skissförslag på webben och via våra Facebook-sidor.

Foto: Bojana Lukac

Samtalen har gett nya perspektiv

Samtalen med allmänheten har gett oss stadsplanerare många nya perspektiv på omvandlingen av området. Utan tvekan har trafikfrågorna engagerat mest, där vi både fått både ris och ros för den nuvarande och framtida trafikplaneringen.

Annetorpsvägen är ett hett diskussionsämne, där många är missnöjda med dagens trafiksituation och är oroliga för att utbyggnaden kommer att göra det svårare att ta sig till och från Limhamn med bil. Däremot tycker flertalet att det är positivt att kollektivtrafiken förstärks med MalmöExpressen och att gatunätet förändras så att det bättre hänger samman med kringliggande områden i Limhamn.

Bevara Limhamns karaktär

Andra frågor som kommit upp är hur bebyggelsen kommer att se ut och var alla verksamheter ska ta vägen när det ska byggas bostäder i området. Här går åsikterna isär. En del vill bevara området som det är. Andra välkomnar en varierad och blandad bebyggelse med mer aktiviteter. Höjden på byggnaderna och utformningen engagerar också.  

Flera tar upp vikten av att bevara Limhamns karaktär, som till exempel beskrivs som ”småskalig, charmig, genuin och attraktiv med närhet till havet, småbåtshamnen, den gamla fiskebebyggelsen och ett aktivt centrum”. 

En vision för områdets utveckling

De synpunkter som kommit in tar vi nu med oss i det fortsatta arbetet med ett planprogram för området. Planprogrammet ska ge en vision och inriktning för hur området kan utvecklas till en stadsdel med en blandning av bostäder, verksamheter, handel och service. 

Vi återkommer med tidpunkt och mer information när planprogrammet är klart för samråd och fortsatt dialog med allmänheten.

Här kan du läsa om alla synpunkter som kommit in (excel, 43.6 kB)

Senast ändrad: 2019-10-03 18:04