$left
$middle

När ett konto stängs ner

Ett konto som inte längre ska användas eller är inaktivt ska avslutas och stängas ner. Är det så att ett konto inte följer Malmö stads riktlinjer kan det också komma att stängas ner.

Innan ett konto stängs ner ska det under en rimlig tid kommuniceras tydligt att kontot kommer att stängas ner och varför. Har kontot varit inaktivt en längre tid (>6 mån) behöver det inte ske någon sådan kommunikation, då är det bättre att bara stänga kontot.

Det är viktigt att kontot/sidorna bevaras innan det stängs ner. Här kan du läsa hur du gör: Om att arkivera sociala medier

sv