visionsbild på öresundsmetron


Öresundsmetro – tunnelbana mellan Köpenhamn och Malmö

Öresundsmetron med sin turtäthet och snabbhet bidrar till ett mer robust trafiksystem i hela regionen. Pendlare och affärsresenärer får en större valfrihet och godstrafiken kan köra mer obehindrat på Öresundsbron.

Köpenhamns metrosystem håller på att byggas ut och under 2019 öppnar Cityringen med nya stationer. Öresundsmetron blir i framtida utbyggnad en förlängning till Köpenhamns tunnelbanenät. Malmö stad och Köpenhamns kommun arbetar tillsammans för att realisera och utveckla planerna för att bygga tunnel under sundet för att få till en Öresundsmetron mellan länderna.

Varför Öresundmetro?

  • Öresundsmetron är planerad att avgå varannan minut, och ta cirka 20 minuter mellan centrala Malmö och centrala Köpenhamn.
  • Metro från Köpenhamns centrum till Malmö med en halvering av dagens restid skulle öppna upp möjligheter för oss som bor i Öresundsregionen och för hela näringslivet.
  • Öresundsbron har medfört många möjligheter till hela Öresundsregionen, och med en Öresundsmetro så tar vi nästa steg för ett mer effektivt och förbättrat samarbete mellan länderna och framförallt i regionen.
  • Med en Öresundsmetro frigörs plats på bron för att utveckla godstrafiken och den interregionala snabbtågstrafiken.
  • Öresundsmetron är en del av Greater Copenhagen trafikcharter, ett svensk-danskt måldokument som tre regioner och 79 kommuner står bakom.
  • Öresundsmetron är placerad i EU:s TEN-T ScanMed-korridor som ska säkra en balanserad ekonomisk tillväxt i hela korridoren från Skandinavien i norr till Italien i söder. Öresundsmetron förbättrar förutsättningarna för transporter och mobilitet i korridoren.
Framtidens kollektivtrafiknät i Öresund?

Framtidens kollektivtrafiknät i Öresund? Klicka på bilden för större format

interreglogga

Kontakt:

Projektledare: Maria Bredin, maria.bredin@malmo.se

Fakta

Fakta om Öresundsregionen:Samarbetet mellan Malmö och Köpenhamn utgör en naturlig drivkraft i Öresundsregionens utveckling. Städerna har genom läge, storlek och funktion som regionalt centrum en särskilt viktig uppgift i integrations-arbetet.Det bor 3,9 miljoner invånare i området, 1,2 miljoner på den svenska sidan och 2,5 miljoner på den danska sidan. Det är mer än 150.000 studerande i Øresundersregionen; knappt 50.000 på den svenske side och strax över 100.000 på den danska sidan. Andra drivkrafter för en utbyggd kollektivtrafik mellan länderna är t ex ESS och Max IV i Lund samt kommande höghastighetståg.Mer fakta om Malmö och hela regionen finner du här: http://www.malmobusiness.com/malmolaget/regionen-fordjupning/

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-08-13 11:09